Szkolenia strategiczne

Oferujemy szkolenia, które mają przygotować kadrę do stworzenia nowej strategii, a także szkolenia mające na celu wdrożenie procesu zmian.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi przykładami zrealizowanych szkoleń:

  • Wojsko, Kościół, czy stragan na rynku?
  • Gung Ho!
  • Strategiczne nośniki wartości
  • Od misji do budżetu
  • W poszukiwaniu wartości dodanej
  • Narzędzia analizy strategicznej
  • W poszukiwaniu KCS