Szkolenia dla bankowości korporacyjnej

Od 2004 roku realizujemy szkolenia „Core Credit” i „Risk Management” dla jednego z największych banków globalnych.

Core Credit Intensywne, 3-tygodniowe szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego podejmowania decyzji kredytowych. Począwszy od oceny ryzyka makro i mikro ekonomicznego, uczestnicy muszą zrozumieć procesy oceny ryzyka w banku, samodzielnie wykonać analizy ilościowe i jakościowe (ocena zarządu, właściciela, strategii, branży, sprawozdań finansowych), zaproponować odpowiednią strukturę transakcji i przygotować samodzielnie decyzję kredytową.

Risk Management Szkolenie o zarządzaniu ryzykiem — również intensywne i tygodniowe — ma na celu wykształcenie menedżerów ryzyka z perspektywy całego portfela. Od ryzyka kredytowego, poprzez ryzyko w transakcjach skarbowych, konstruowanie ratingów i nadawanie limitów, tworzenie systemów wczesnego ostrzegania po konieczność spełnienia wymogów Bazylei III.

Przykładowa prezentacja ze szkolenia Core Credit

Więcej informacji o szkoleniach

Reklamy